ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΑΚΟΥΣΑΤΕ!


Τα νέα μας:

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣΠέρα από όσα έχουμε ήδη αναφέρει και στις συναντήσεις με τους γονείς της τάξης και σε ανακοινώσεις που έχουν δοθεί με οδηγίες για το πώς βοηθούμε τα παιδιά στο σπίτι, παραθέτουμε και τις ανωτέρω εγκυκλίους που απαντούν σε ερωτήματα που μπορεί να μας απασχολούν.

Η εργασία στο σπίτι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εργασία που γίνεται στην τάξη. Ο ρόλος της είναι επικουρικός και συνοδεύει τη διδασκαλία που έχει ήδη γίνει από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Επιπλέον η μορφή της όποιας εργασίας δίνεται για το σπίτι πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να γίνει από το ίδιο το παιδί και με ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια από τους γονείς. Πολύ περισσότερο από άλλα πρόσωπα...

Ειδικά για τα παιδιά της Πρώτης Δημοτικού θα υπενθυμίσω ότι το έργο της διδασκαλίας της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής είναι ιδιαίτερα δύσκολο ακόμη και για εκπαιδευτικούς που δε διαθέτουν ανάλογη εμπειρία. Έτσι οι γονείς οφείλουν να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης και να είναι ενημερωμένοι για το πώς ακριβώς θα βοηθούν τα παιδιά στο σπίτι.

Στις συναντήσεις που μέχρι τώρα κάναμε (τρεις συνολικά - μία κάθε μήνα σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα) αναλώσαμε αρκετό χρόνο για να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι.

Επίσης έχουν ενημερωθεί οι γονείς πως για οποιαδήποτε απορία τους μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τη δασκάλα και για το λόγο αυτό τους έχει δοθεί και το κινητό της τηλέφωνο ώστε και εκτός ωρών σχολείου να μπορούν να λάβουν την οποιαδήποτε πληροφορία τους είναι χρήσιμη.

Ακόμη, όπως γνωρίζετε όλοι, και στην περίπτωση που δεν μπορέσετε να προσέλθετε λόγω άλλων υποχρεώσεων στις προγραμματισμένες ομαδικές συναντήσεις - ατομικές ενημερώσεις, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τη δασκάλα για συνάντηση σε ώρα και μέρα που μπορείτε και εσείς και εκείνη να βρεθείτε στο χώρο του σχολείου. Ήδη αρκετοί γονείς έχουν αξιοποιήσει και αυτή τη δυνατότητα.

Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθεί η οδηγία από μια ακόμη "εγκύκλιο" που αφορά τη συνεργασία των γονέων με τη δασκάλα:

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 201 ΤΟΥ 1998


Άρθρο 11
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης

1. Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου

    Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέματα αγωγής και αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ/ντή και εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να μετέχει και o Σχολικός Σύμβουλος.

    Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο από το δάσκαλο της τάξης ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχoλείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα.

    Η ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. που αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδεfας. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται, με ευθύνη του Δ/ντή, συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση Β (έντυπα) παραγρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. Οι συναντήσεις με τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ' αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.

    Ο Δ/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός ωρών διδασκαλίας, πρoκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την εκπ/κή διαδικασία.

    Κάθε εκπ/κός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν :

    1 ) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους
    2 ) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων

    Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Δ/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς:

    1 ) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και ,
    2 ) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης

    Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γoνείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

________________________________

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα ανωτέρω η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια είναι και θεμιτή και επιβεβλημένη και υποχρεωτική. Διέπεται όμως από κάποιους κανόνες. Ένας από αυτούς αφορά και το χρόνο που θα γίνεται. Εκτός ωρών διδασκαλίας. Και οι ώρες διδασκαλίας για την πρώτη τάξη αρχίζουν από την ώρα της πρωινής προσευχής (08.10) έως τις 12.25.

Σε ώρες που ο δάσκαλος έχει "κενό", δεν έχει δηλαδή διδακτικά καθήκοντα στην τάξη του ή άλλη τάξη, πιθανόν και να μπορεί να εξυπηρετήσει έναν γονέα που θέλει να του εκθέσει κάποιο πρόβλημα ή και να ενημερωθεί για το παιδί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το δάσκαλο. Γιατί και στο "κενό" του ο δάσκαλος έχει άλλα καθήκοντα, στενά δεμένα με την προσφορά του στους μαθητές του. Πχ να ετοιμάσει τα τετράδια αντιγραφής, να εκτυπώσει εργασίες που θα δώσει στα παιδιά, να βρει στις αποθήκες του σχολείου εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία των επομένων ωρών, να συντάξει έγγραφα κλπ. Η αιφνίδια λοιπόν προσέλευση ενός γονέα στο σχολείο σε ώρα που ο δάσκαλος έχει κενό ούτε από τη νομοθεσία προβλέπεται (αφού είναι εντός ωρών διδασκαλίας του σχολείου)  και σύμφωνα με άλλη εγκύκλιο δεν επιτρέπεται καν η είσοδος στο σχολείο στις ώρες αυτές:

1) Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ «… οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου».

Δείτε σχετική εγκύκλιο που απεστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς:

http://esos.gr/dimosia-ekpaidefsi/protovathmia/

ή και το ίδιο το έγγραφο της εγκυκλίου

Τα ίδια φυσικά ισχύουν και για τις ώρες των διαλειμμάτων. Που εκτός όλων των άλλων ισχύουν και τα εύλογα δικαιώματα ενός εργαζόμενου όχι μόνο να ετοιμαστεί για την επόμενη ώρα διδασκαλίας αλλά και ως άνθρωπος να ικανοποιήσει λογικές ανάγκες για να ανταποκριθεί σωστά στα καθήκοντά του.

Επί της ουσίας και χωρίς να περιοριζόμαστε γραφειοκρατικά στο γράμμα του νόμου θα πρέπει εδώ να τονίσουμε και μία από τις περιπτώσεις που πιθανόν να απασχολήσει τους γονείς και δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Τι κάνουνε όταν το παιδί για κάποιο λόγο απουσιάσει από το σχολείο. Και με την αγωνία τους να μη μείνει πίσω στα μαθήματα. 

1. Ενημερώνουν δια ζώσης ή τηλεφωνικά το διευθυντή του σχολείου για την απουσία του παιδιού και το λόγο που απουσιάζει.

2. Ζητούν από το διευθυντή του σχολείου να επικοινωνήσει μαζί τους η δασκάλα της τάξης και να τους ενημερώσει για το τι μπορούν να κάνουν στο σπίτι τις μέρες που το παιδί θα λείψει. Μπορούν και με την ίδια τη δασκάλα να επικοινωνήσουν άμεσα είτε την ώρα που τελειώνουν τα μαθήματα - προσερχόμενοι στο χώρο του σχολείου - είτε τηλεφωνικά σε ώρες μετά τη λήξη των μαθημάτων και πάλι.

Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύουν οι οδηγίες για τις κατ' οίκον εργασίες των μαθητών και όταν ο μαθητής απουσιάζει. Αν βέβαια ένα παιδί για μεγάλο διάστημα αδυνατεί να προσέλθει στο σχολείο υφίσταται και θεσμός για κατ' οίκον διδασκαλία του παιδιού από υπεύθυνο εκπαιδευτικό, κάτι που μπορούν οι γονείς να ζητήσουν από το διευθυντή του σχολείου να τους ενημερώσει ή και να προβεί αν εκείνος το κρίνει απαραίτητο στις δέουσες ενέργειες.

Στις άλλες περιπτώσεις, που η απουσία είναι για λίγες ημέρες, υπεύθυνος να αναπληρώσει τα "κενά" του παιδιού είναι ο δάσκαλος της τάξης ή και όποιος άλλος εκπαιδευτικός διδάσκει σ' αυτήν. Με όποιον τρόπο θεωρεί κατάλληλο γιατί ούτε όλα τα παιδιά είναι τα ίδια ούτε όλες οι τάξεις ούτε όλα τα μαθήματα. Κι εδώ είναι που χρειάζεται η στενή συνεργασία με το δάσκαλο από την πρώτη μέρα που το παιδί θα απουσιάσει ώστε οι γονείς να είναι ενημερωμένοι πώς να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση. Και γενικότερα να είμαστε σε επαφή με το δάσκαλο του παιδιού μας από την πρώτη ώρα που θα φοιτήσει στο σχολείο. Να εκμεταλλευόμαστε και τις ώρες των προγραμματισμένων κοινών συναντήσεων και σε περίπτωση που αδυνατούμε να προσέλθουμε εκείνη τη μέρα και ώρα να ζητάμε καθορισμό ξεχωριστού ραντεβού. Τηλεφωνώντας στο διευθυντή του σχολείου και ζητώντας να συνεννοηθεί με το δάσκαλο του παιδιού μας ή προσερχόμενοι στο σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων και μιλώντας απευθείας με το δάσκαλο ή και σε περίπτωση που μας έχει δώσει το προσωπικό του τηλέφωνο τηλεφωνώντας του σε ώρα εκτός μαθημάτων.

Κι επειδή το ακούω από πολλούς γονείς όταν αναγκάζονται να πάρουν τηλέφωνο: "συγνώμη που ενοχλούμε", υπογραμμίζω ότι δεν είναι ενόχληση το να πάρετε τηλέφωνο το δάσκαλο αλλά βοήθεια να κάνει σωστά το έργο του. Αν την ώρα που θα καλέσετε ως άνθρωπος έχει κάποια επείγουσα εργασία και αδυνατεί να σας μιλήσει. θα σας το πει και θα επικοινωνήσει λίγο αργότερα εκείνος μαζί σας. Μη διστάζετε λοιπόν να πάρετε τηλέφωνο ή και να έρχεστε την ώρα λήξης των μαθημάτων στην τάξη και να συζητάτε με τον εκπαιδευτικό ό,τι σας απασχολεί.

Όχι όμως σε ώρες διαλειμμάτων και σε ώρες που θεωρείτε ότι ο δάσκαλος έχει "κενό" - χωρίς να έχει προηγηθεί ραντεβού. Αν πάλι είναι κάτι εξαιρετικά επείγον μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το διευθυντή του σχολείου - σημειωτέον ότι εμείς οι δάσκαλοι δεν επιτρέπεται να σηκώσουμε το κινητό μας όταν βρισκόμαστε στην αίθουσα και διδάσκουμε... άρα θα πρέπει να τηλεφωνήσετε  στο διευθυντή εφόσον είναι ώρες λειτουργίας του σχολείου. Αλλιώς υπομονή ως τις 12.25 που λήγουν τα μαθήματα της Πρώτης Δημοτικού για να μιλήσετε κατευθείαν με τη δασκάλα.

Το τι ακριβώς θα σας προτείνει ο δάσκαλος σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από τις μέρες που θα απουσιάσει το παιδί, το είδος της ασθένειας, το συνολικό αριθμό απουσιών του,  τη σχολική του επίδοση, το είδος των μαθημάτων που θα χάσει κλπ. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να σας επιφορτίσει με το έργο που ανήκει αποκλειστικά στο δάσκαλο εκτός αν είστε εκπαιδευτικοί και εσείς και σε θέση να διδάξετε στο σπίτι στο παιδί σας όσα θα χάσει τις μέρες που θα απουσιάσει.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι το μάθημα στην τάξη είναι αναντικατάστατο και να αποφεύγονται οι απουσίες εκτός αν υφίσταται σοβαρός λόγος. Ειδικά στην Πρώτη Τάξη. Και ειδικά κατά το πρώτο εξάμηνο, όπως έχουμε τονίσει και από την πρώτη μας συνάντηση, που γίνεται η διδασκαλία των γραμμάτων.

Με κατ' οίκον εργασίες δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η περίοδος αυτή, της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και μάλιστα από πρόσωπα που δε διαθέτουν ειδικές γνώσεις. Κι ακόμη περισσότερο χωρίς στενή συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης. Συνεργασία που πέρα από θεμιτή, επιβεβλημένη και υποχρεωτική οφείλει να σέβεται τους κανόνες που σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας τη διέπουν και τη ρυθμίζουν. Για να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική και να μην καταλήγει σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου